Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

 

Zásady se vztahují na všechny zákazníky, na kohokoli jiného, kdo Body Moody s.r.o. kontaktuje nebo s ní spolupracuje, tj. odběratele a dodavatele Body Moody s.r.o..

 

Správce údajů

 

Správcem osobních údajů je Body Moody, s.r.o., IČO: 11847468, se sídlem Praha 9, Vysočany, Poděbradská 777/9e, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu soudu v Praze pod sp. zn. C 355305] („Společnost“). Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

 

Email: info@bodymoody.com

Telefonní číslo: +420 720761652

Korespondenční adresa: Průběžná 47, Praha 10, 100 00

 

Jaké údaje shromažďujeme

 

Společnost shromažďuje tyto kategorie údajů:

 

 1. Údaje, které poskytujete sami

 

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 

        při nákupu přes www.bodymoody.com

        při uzavření smluvního vztahu se Společností.

 

 1. Informace z jiných zdrojů

 

K takovým zdrojům patří:

 

        veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace nezbytně potřebujeme například pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech,

        informace, které jsme obdrželi od třetích osob, a které nezbytně potřebujeme pro realizaci zakázky.

 

Společnost může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

 

Jak Vaše údaje využíváme

 

Společnost využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 

 1. Uzavírání, změna a ukončování smluv

Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, evidenci smluv, změnu smluv nebo ukončení smluv.

 

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

 

 1. Obchodní činnost / poskytování služeb

Údaje užíváme pro samotné poskytování služeb – zejména pro Body Moody s.r.o.

 

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli splnit to, o co nás žádáte, případně co jste si u nás objednali.

 

Dále vedeme seznam kontaktních údajů našich stávajících i potenciálních dodavatelů, které můžeme oslovovat s nabídkou spolupráce. Vaše údaje za tímto účelem zpracováváme na základě oboustranného oprávněného zájmu. Pokud bychom se na Vás takto obrátili, a Vy si nepřáli, abychom Vás nadále jako dodavatele evidovali, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět a my Vás obratem přestaneme takto evidovat.

 

 1. Vedení účetnictví

Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

 

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

 

 1. Marketing / Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžeme Vám po dobu 48 měsíců (ledaže svůj souhlas neodvoláte dříve) čas od času zasílat e-maily o stavu objednávky a novinkách.

 

Tyto e-maily od nás můžete obdržet i bez souhlasu, pokud jste našimi návštěvníky, neboť důvodně předpokládáme, že Vás jako naše zákazníky tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 

 1. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se Společností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

 

Sdílení a předávání údajů

 

Společnost může shromážděné údaje sdílet:

 

1.      Se smluvními partnery

Společnost může poskytovat informace spolupracovníkům, poskytovatelům software, účetních služeb, poradcům a dalším poskytovatelům služeb, které sami neumíme zajistit.

 

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši smluvními partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 

2.        Z právních důvodů nebo v případě sporů

Společnost může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 

3.        S Vaším souhlasem

Společnost může Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorní a vy s tím budete souhlasit.

 

Společnost nepředává Vaše osobní údaje do zahraničí.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

1.      Uchovávání a výmaz údajů

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu; pokud není výše uvedeno jinak nebo pokud zákon nestanoví jinou archivační dobu, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi a standardně ještě 5 let po jeho skončení. Společnost Vaše údaje smaže nebo anonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

 

Pokud to umožňuje zákon, může si Společnost některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 

        pokud s vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.

        pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.

        pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

 

2.      Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 

3.      Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu spolupráce se Společností nebo využívání jejích služeb k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 

4.      Omezení zpracování

Můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 

5.      Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.

 

6.      Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro určitý účel, můžete jej kdykoliv odvolat; k tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 

7.      Vznést námitku

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami fyzické osoby, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

8.      Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Objednávka

  Velikost:

  Tabulka velikostí

  Cena: 9 950 Kč


  Jakmile k nám dorazí vaše nezávazná objednávka, budeme vás kontaktovat, abychom se ujistily, že jste zvolila správnou velikost.

  Zároveň vám pošleme instrukce k platbě.

  Poštovné jde za námi.