Bezpečnostní
pokyny

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte celý návod k obsluze.

Sada PowerPack, nabíjecí adaptér, kabel USB a Body Moody (dále jen Body) nejsou hračky. Body není vhodné pro děti. Pokud Body používají dospělé osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, měly by tak činit pouze pod přísným dohledem dospělé osoby a po poučení o bezpečném používání Výrobků.

Doporučujeme nastavit úroveň zahřívání Výrobků

Doporučujeme nastavit úroveň zahřívání Výrobků tak, abyste po prvních několika minutách nošení skutečně necítili zahřívací účinek. Cílem vyhřívaného Výrobku je nahradit teplo ztracené systémem oblečení, nikoliv vytvořit dodatečné teplo, které může vést k pocení a v extrémních situacích může vést k popáleninám. Z tohoto důvodu se doporučuje provozovat váš vyhřívací systém na nejnižší komfortní nastavení tepla pro co nejbezpečnější provoz, nejvyšší pohodlí a nejdelší životnost baterie.

 • Body by neměly používat osoby se sníženou citlivostí pokožky. Osoby, které nemohou správně cítit nebo reagovat na teplo a chlad, by neměly Body používat bez souhlasu kvalifikovaného lékaře).
 • Během (a po) používání a nošení Body si pravidelně kontrolujte pokožku, zda nemá známky podráždění nebo popálení.
 • Nepoužívejte Body v blízkosti kardiostimulátorů.
 • Nedovolte, aby se vyhřívací příze vyhřívaných Body dotýkala vodivých materiál.
 • Body používejte pouze tehdy, když ho máte oblečený (tedy přímo na těle).
 • Body je velice příjemné na nošení, ale nechoďte se v něm koupat nebo spát.
 1. Nabíjecí adaptér je určen pouze pro použití v interiéru a nesmí být vystaven vlhkosti.
 2. Pravidelně kontrolujte Body, zda nevykazuje známky opotřebení nebo systémové anomálie. Máte-li podezření na problém, obraťte se na zákaznický servis společnosti Inuheat, který vám poradí s řešením problémů: www.inuheat.com/support.
 3. Poškozené Baterie, nabíjecí adaptéry nebo kabely USB musí být okamžitě vyřazeny z provozu a řádně zlikvidovány. Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo opravovat součásti vyhřívacího systému nebo vyhřívané oblečení.
 4. Sady PowerPack uchovávejte mimo dosah ohně a extrémně vysokých teplot.
 5. Výrobky nejsou certifikovány pro použití ve zdravotnictví.
 6. Společnost Body Moody s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli následky – přímé, nepřímé a/nebo náhodné – nebo jakýkoli jiný typ poškození či nepříjemností, které vzniknou nebo vyplynou z používání jejích výrobků. Jste zodpovědní za své jednání a činnosti a za jakékoli následky, které z nich mohou vyplynout nebo vyplývají.

Objednávka

  Velikost:

  Tabulka velikostí

  Cena: 9 950 Kč


  Jakmile k nám dorazí vaše nezávazná objednávka, budeme vás kontaktovat, abychom se ujistily, že jste zvolila správnou velikost.

  Zároveň vám pošleme instrukce k platbě.

  Poštovné jde za námi.